Totalhälsan i Visby tillhandahåller hälsokontroller och förebyggande vård för företag

läkare, naprapat och sjukgymnast utför hälsokontroller

Komplett företagshälsovård

läkarintyg

läkare, naprapat och sjukgymnast

naprapati och sjukgymnastik

hälsokontroller

intyg

Totalhälsan Visby logo
Start / Företag

8 skäl till att ditt företag ska ansluta sig till TotalHälsan i Visby

Anslutningsalternativ

Akutpaketet

Du får tid till läkare, sjukgymnast eller naprapat inom 1-2 dagar för bedömning och sjukvårdande behandling till ett rabatterat pris.
Samtidigt ges förslag till fortsatt rehabilitering samt påbörjande av aktivt riktad träning så att patienten snabbt är tillbaka i arbete.
TotalHälsan har spetskompetens inom så kallad ortopedisk medicin vilket borgar för bästa möjliga behandling av rörelseapparatens skador och sjukdomar.
Pris: 1300 kr per anställd och år.

Inför besöket

 • Du kommer få frågor om dina besvär. Hur länge sedan det började, hur och när det yttrar sig etc. Tänk igenom detta innan.
 • Om du äter medicin, ta med aktuell lista.
 • Har du något röntgenutlåtande på ditt besvär, ta med det.
 • Ta reda på av din arbetsgivare vem som betalar för besöket.
 
TotalHälsan Visby. Adress: Norra Hansegatan 18, 621 41 Visby.
Telefon: 0498-26 09 20. E-mail: info@totalhalsanvisby.se
 

+

Hälsopaketet

Vi kallar in till hälsokontroll vartannat år. Här får du träffa läkare för undersökning av hjärta, lungor, buk, sköldkörtel och blodtryck.
Neurologisk undersökning samt synundersökning.
Laboratorietester med 28 olika blodprover samt urinprov inkluderande bla sänka, blodvärde, blodsocker, blodfetter och levervärde.
Köp till PSA (prostataprov).
Sjukgymnast/Naprapat undersöker rörlighet, muskelfunktion, palpation, smärtprovokation, neurologi, provtraktion samt undersökning av intilliggande leder.
Styrke- och rörlighetstest.
Alternativen Konditionstest eller Spirometri (lungfunktionstest) ingår också. Detta för en komplett Hälsokontroll, anpassad efter ert företagsbehov.
Pris: 1900 kr per anställd och år.

Inför besöket

 • Lab-prover ska tas på lasarettet c:a 5 arbetsdagar innan ditt besök hos oss på TotalHälsan. Du ska vara fastande.
 • Ska du utföra konditionstest ta gärna med extra T-shirts till det. Vill du duscha efteråt går det bra här.
 • En stor hälsoundersökning beräknas ta c:a 1,5 - 2 tim. Dr, undersökning av Naprapat/ Sjukgymnast och konditionstest.
 • Om du äter medicin, ta gärna med en lista på vilka mediciner det är.
 • Har du något röntgenutlåtande på ditt besvär, ta med det.
 
TotalHälsan Visby. Adress: Norra Hansegatan 18, 621 41 Visby.
Telefon: 0498-26 09 20. E-mail: info@totalhalsanvisby.se
 

=

Kombipaketet

Tillsammans blir Akutpaketet och Hälsopaketet ett komplett hälsovårdspaket för ditt företag.
Det täcker akuta behandlingar och ger samtidigt ett långsiktig hälsoarbete.
Tid till läkare, sjukgymnast eller naprapat inom två dagar till rabatterat pris, för bedömning och sjukvårdande behandling. Samtidigt ges förslag till fortsatt rehabilitering samt påbörjande av aktivt riktad träning så att patienten snabbt är tillbaka i arbete. TotalHälsan har spetskompetens inom ortopedisk medicin vilket borgar för bästa möjliga behandling av rörelseapparatens skador och sjukdomar.
Kallelse till Hälsokontroll vartannat år. Läkare för undersökning av hjärta, lungor, buk, sköldkörtel och blodtryck. Neurologisk undersökning samt synundersökning. Laboratorietester med 28 olika blodprover samt urinprov inkluderande bla sänka, blodvärde, blodsocker, blodfetter och levervärde. Köp till PSA (prostataprov).
Sjukgymnast/Naprapat undersöker rörlighet, muskelfunktion, palpation, smärtprovokation, neurologi, provtraktion samt undersökning av intilliggande leder. Styrke- och rörlighetstest.
Alternativen Konditionstest eller Spirometri ingår också för att få en komplett hälsokontroll, anpassad efter ert företagsbehov.
Pris: 2450 kr per anställd och år.

Inför besöket

 • Lab-prover ska tas på lasarettet c:a 5 arbetsdagar innan ditt besök hos oss på TotalHälsan. Du ska vara fastande.
 • Ska du utföra konditionstest ta gärna med extra T-shirts till det.
  Vill du duscha efteråt går det bra här.
 • En stor hälsoundersökning beräknas ta c:a 1,5 - 2 tim. Dr, undersökning av Naprapat/ Sjukgymnast och konditionstest.
 • Om du äter medicin, ta gärna med en lista på vilka mediciner det är.
 • Har du något röntgenutlåtande på ditt besvär, ta med det.
TotalHälsan Visby. Adress: Norra Hansegatan 18, 621 41 Visby.
Telefon: 0498-26 09 20. E-mail: info@totalhalsanvisby.se
 

"Bygg" paketen

Vi har efter ökad efterfrågan gjort två nya anslutningsalternativ där hälsokontrollen ligger vart tredje år istället för vart annat.

Hälsopaket bygg

Vi kallar in till hälsokontroll vart tredje år.
Här får du träffa läkare för undersökning av hjärta, lungor, buk, sköldkörtel och blodtryck.
Neurologisk undersökning samt synundersökning.
Laboratorietester med 28 olika blodprover samt urinprov inkluderande bla sänka, blodvärde, blodsocker, blodfetter och levervärde.
Köp till PSA (prostataprov).
Sjukgymnast/Naprapat undersöker rörlighet, muskelfunktion, palpation, smärtprovokation, neurologi, provtraktion samt undersökning av intilliggande leder.
Styrke- och rörlighetstest.
Alternativen Konditionstest eller Spirometri (lungfunktionstest) ingår också. Detta för en komplett Hälsokontroll, anpassad efter ert företagsbehov.
Pris: 1300 kr per anställd och år.

Inför besöket

 • Lab-prover ska tas på lasarettet c:a 5 arbetsdagar innan ditt besök hos oss på TotalHälsan. Du ska vara fastande.
 • Ska du utföra konditionstest ta gärna med extra T-shirts till det.
  Vill du duscha efteråt går det bra här.
 • En stor hälsoundersökning beräknas ta c:a 1,5 - 2 tim. Dr, undersökning av Naprapat/ Sjukgymnast och konditionstest.
 • Om du äter medicin, ta gärna med en list på vilka mediciner det är.
 • Har du något röntgenutlåtande på ditt besvär, ta med det.
 
TotalHälsan Visby. Adress: Norra Hansegatan 18, 621 41 Visby.
Telefon: 0498-26 09 20. E-mail: info@totalhalsanvisby.se
 

...eller...

Kombipaketet bygg

Tillsammans blir Akutpaketet och Hälsopaketet ett komplett hälsovårdspaket för ditt företag.
Det täcker akuta behandlingar och ger samtidigt ett långsiktig hälsoarbete.
Tid till läkare, sjukgymnast eller naprapat inom två dagar till rabatterat pris, för bedömning och sjukvårdande behandling. Samtidigt ges förslag till fortsatt rehabilitering samt påbörjande av aktivt riktad träning så att patienten snabbt är tillbaka i arbete. TotalHälsan har spetskompetens inom ortopedisk medicin vilket borgar för bästa möjliga behandling av rörelseapparatens skador och sjukdomar.
Kallelse till Hälsokontroll vart tredje år.
Läkare för undersökning av hjärta, lungor, buk, sköldkörtel och blodtryck. Neurologisk undersökning samt synundersökning. Laboratorietester med 28 olika blodprover samt urinprov inkluderande bla sänka, blodvärde, blodsocker, blodfetter och levervärde. Köp till PSA (prostataprov).
Sjukgymnast/Naprapat undersöker rörlighet, muskelfunktion, palpation, smärtprovokation, neurologi, provtraktion samt undersökning av intilliggande leder. Styrke- och rörlighetstest.
Alternativen Konditionstest eller Spirometri ingår också för att få en komplett hälsokontroll, anpassad efter ert företagsbehov.
Pris: 2050 kr per anställd och år.

Inför besöket

 • Lab-prover ska tas på lasarettet c:a 5 arbetsdagar innan ditt besök hos oss på TotalHälsan. Du ska vara fastande.
 • Ska du utföra konditionstest ta gärna med extra T-shirts till det.
  Vill du duscha efteråt går det bra här.
 • En stor hälsoundersökning beräknas ta c:a 1,5 - 2 tim. Dr, undersökning av Naprapat/ Sjukgymnast och konditionstest.
 • Om du äter medicin, ta gärna med en lista på vilka mediciner det är.
 • Har du något röntgenutlåtande på ditt besvär, ta med det.
 
TotalHälsan Visby. Adress: Norra Hansegatan 18, 621 41 Visby.
Telefon: 0498-26 09 20. E-mail: info@totalhalsanvisby.se
 

Tillägg

 • PSA prostataprov (blodprov) 150 kr
 • Hörselscreening 300 kr
 • Spirometri screening 350 kr

Anslutnings­förmåner

Följande tjänster och förmåner ingår vid anslutning av Ert företag till TotalHälsan Visby, utöver vad som beskrivs i Hälsopaketet, Akutpaketet och Kombipaketet:

Fritt arbetsplatsbesök

Ett fritt arbetsplatsbesök i Visby ingår där vår sjukgymnast/naprapat gör en ergonomisk bedömning av arbetsmiljön samt kontrollerar arbetsställningar och arbetsrörelser. Vi ger även förslag på förbättringar samt ger råd inför planerade inköp av kontorsutrustning. Att på så sätt göra en ergonomisk inventering, förebygger yrkesskador och ohälsa.
Tjänsten ingår i anslutningen och är kostnadsfri.

Telefonrådgivning

Alla anslutna till TotalHälsan Visby har möjlighet att ringa till oss för rådgivning i hälso- och sjukvårdsärenden samt frågor om arbetsplatsergonomi.
Denna service är givetvis kostnadsfri.

Hörselscreening

Hörselscreening går att köpa till hälsoundersökningen, kostar 300 kr.

Kurser

Vi ger kurser i ergonomi, arbetsskador, idrottsskador, rehabilitering. Lagar och försäkringar. Stresshantering. Konfliktlösningar. Krishantering efter våld och hot. Avspänningsövningar. Kommunikation och relation. Rygg och nackskola. Stretchkurs. Kost/fettförbränningskurs. Styrketräningskurs. Hjärt-lungräddning. Arbetsmiljöansvar. BAM – Bättre Arbetsmiljö. Internkontroll. Skyddskommitté. Utbildningar som syftar till ökad medvetenhet och hur man förebygger ohälsa.

Psykolog vid kris och konflikt

Allvarligare stressymtom samt utbrändhet. Arbetsrelaterade krisreaktioner. Vi förmedlar kontakt med lämplig psykolog för bearbetning. Även rådgivning vid missbruksproblematik.

Kostinformation

Totalhälsan ordnar kostinformatör som vid behov kan hjälpa till med viktminskning samt planering av kosten vid förhöjda blodfettvärden.

Skyddsingenjör

Arbetsmiljökonsult/ skyddsingenjör behövs bl.a. vid organisation av arbetsmiljöarbetet (Internkontroll), tolka lagar inom miljöområdet, göra tekniska arbetsmiljömätningar (ex. buller, ljus, ventilation) och göra risk/säkerhetsanalyser. Totalhälsan har skyddsingenjör som bistår med sakkunskap och teknisk apparatur.

Företagsmassage

Våra diplomerade massörer kommer ut till företaget regelbundet och behandlar i förebyggande syfte. Minskar risk för nack- och/eller axelbesvär samt ger ökad trivsel.

Riktade hälsokontroller enligt AFS krav

Vi utför alla de kontroller som krävs av AFS (Arbetsskyddsstyrelsens Författningssamling):
 • Bly- hälsokontroll. Hälsokontroll av anställda som exponeras för bly, AFS 1992:17 "Bly".
 • Bildskärm – synscreening. Enligt AFS 1998:5 2 ”Arbete vid bildskärm”
 • Asbest – periodisk undersökning. Enl. AFS 1996:13 "Asbest" på asbestexponerad personal.
 • Härdplast – hälsokontroll. Enligt AFS 1996:4 skall läkarundersökning utföras vid nyanställning och regelbundet om den anställde exponeras för härdplastkomponenter.
 • Körkort – läkarintyg. Behörighet för tung lastbil och buss (C, CE, D och DE). Utfärdande av läkarintyg enl. fastställd blankett.
 • Livsmedel – hälsokontroll. Enligt livsmedelsverket föreskrifter och allmänna råd om personalhygien.
 • Nattarbete – hälsokontroll. I enlighet med AFS 1997:8 skall alla arbetstagare med nattarbete före anställning och därefter minst vart femte år erbjudas särskild hälsokontroll.
 • Läkarundersökning vid misstänkta hudallergier samt symptom på vibrationsskada.
 
TotalHälsan Visby. Adress: Norra Hansegatan 18, 621 41 Visby.
Telefon: 0498-26 09 20. E-mail: info@totalhalsanvisby.se
 

8 skäl att ansluta ditt företag

Bibehållen produktivitet

Om en anställd är sjuk drabbas företaget av produktionsbortfall som kanske inte kan ersättas via vikarier eller att andra tar över arbetsuppgiften.
Sårbarheten ökar ju mindre företaget är på grund av att en person ofta utför flera arbetsmoment. Arbetsbelastningen ökar för de kvarvarande.

Kostnader för sjuklön

Arbetsgivaren betalar sjuklön de första 14 dagarna till den sjukskrivne. Detta kan snabbt innebära stora kostnader vid sjukfrånvaro.

Förebyggande arbetsmiljöåtgärder

Många anställda har dagliga smärtor i någon kroppsdel vilket på sikt medför risk att akut sjukskrivning måste tillgripas. Tillgång till företagshälsovård gör att man söker hjälp tidigare och lämplig behandling kan förebygga och avslöja orsaken till smärtor.För att förebygga besvär hos era anställda håller vi föreläsningar inom bla ergonomi, bär- och lyftteknik. Läs mer i bifogat blad om våra anslutningsförmåner.

Hälsokontroller

Vartannat år kallar vi in er till hälsokontroll. Då träffar ni läkare för undersökning och får en genomgång av era labprov. Sjukgymnast eller naprapat gör en genomgång av kroppens rörelser och slutligen görs även ett konditionstest för en fullständig kroppskontroll. Vår breda kompetens gör att vi har unika möjligheter att upptäcka eventuella problem från rörelseapparaten.

Möjlighet till snabb hjälp vid akuta besvär

Undvik de långa vårdköerna och få garanterad hjälp av lämplig specialist, läkare, sjukgymnast eller naprapat inom två dagar.

Uppföljning

Vi följer upp alla som besökt TotalHälsan så att du känner att vi tar personligt ansvar för dig och din hälsa. Vi garanterar att ingen glöms bort.

Träning & friskvård

TotalHälsan har stor erfarenhet vad gäller friskvård, styrketräning, konditionsträning och rehabilitering.

Kris och Konflikthantering

Kris och Konflikthantering Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi stöd och hjälp vid kris och konflikt inom företaget.
 
TotalHälsan Visby. Adress: Norra Hansegatan 18, 621 41 Visby.
Telefon: 0498-26 09 20. E-mail: info@totalhalsanvisby.se